Scientology Volontärer fortsätter att ge hjälp efter katastrofala jordbävningar i Turkiet

  • Enligt FN fördrevs mer än 1,5 miljoner människor från sina hem av jordbävningarna i Turkiet.
  • VM:ar i Turkiet har delat ut mer än 90 ton förnödenheter till människor i katastrofområdet.
gcui_ias:volunteer-ministers-continue-to-provide-help-after-catastrophic-turkey-earthquakes-img-caption

Medlemmar ger hjälp i global skala med sitt stöd till IAS. Höj din status idag!

Två månader efter att ett par allvarliga jordbävningar drabbat södra Turkiet och grannlandet Syrien fortsätter ett team av internationella Scientology Volontärer sina katastrofinsatser för att hjälpa överlevande återställa sina liv.

Det första av de två skalven, som slog till den 6 februari, mätte 7,8 på Richterskalan och var det kraftigaste man uppmätt i regionen på mer än 80 år. Den omfattande skadan var katastrofal. Bara nio timmar senare slog en jordbävning med magnituden 7,5 till 100 kilometer från epicentrum av den första, vilket bidrog till förödelsen. Under veckorna som följde skakade 16 000 nervpåfrestande efterskalv om området – en del som nådde magnituden 6,4. Minst 160 000 byggnader förstördes eller skadades allvarligt. Hela städer blev obeboeliga och mer än 1,5 miljoner blev hemlösa. Över 50 000 människor förlorade sina liv i katastrofen.

Omedelbart efter att nyheterna om jordbävningarna mottogs, godkände IAS ett nödanslag som svar på den humanitära kris som pågick. Detta gjorde det möjligt för 18 medlemmar av Los Topos, det berömda sök- och räddningsteamet från Mexiko, att flyga till Turkiet för att hjälpa till att hitta överlevande begravda i spillrorna.

Anslaget gjorde det också möjligt för VM:ar från Israel, Europa, USA och Sydostasien att ansluta sig till hjälpinsatserna i Turkiet. Vinnarna av IAS frihetsmedalj Perwaiz ul Hasan och Khalida Perwaiz från Pakistan och Mohammad Khalil Ullah från Indien var bland de som anslöt sig till leden och tog med sig fler VM:ar.

En grupp flyktingar som söker mat och förnödenheter anländer till Scientologys mission i Chisinau i Moldavien, som tjänar som ett temporärt härbärge och distributionsställe.
En VM vid ett lager för donationer i södra Turkiet lastar rissäckar på lastbilar för distribution i katastrofområdet.
En grupp flyktingar som söker mat och förnödenheter anländer till Scientologys mission i Chisinau i Moldavien, som tjänar som ett temporärt härbärge och distributionsställe.
Var VM:arna än begav sig, var människor mycket tacksamma för deras hjälp.

När VM-teamet anlände träffade de tjänstemän från den turkiska nationella katastrofmyndigheten (AFAD) för att ta reda på vad som behövdes och önskades mest. De skickades till Antakya, huvudstaden i Hatay-provinsen, ett av de hårdast drabbade områdena i katastrofzonen. Där arbetade de i ett centralt lager och inledde det som skulle bli en månadslång ansträngning att distribuera mat, vatten, filtar, babyprodukter och välbehövliga hygienartiklar.

VM:ar lastade tonvis med vete, ris, olja, filtar och mat på lastbilar och i bilar och hjälpte till att distribuera dessa till behövande familjer. De kunde nå överlevande i avlägsna byar där hjälp ännu inte hade anlänt. Många bodde i tält eftersom deras hem hade förstörts eller de var rädda för att återvända på grund av de regelbundna efterskalven.

Vart de än begav sig välkomnades VM:arna varmt och tackades för deras hjälp, oavsett om det var av räddningspersonal, andra icke-statliga organisationer, byledare, föräldrar eller barn. I mitten av april hade VM:arna hjälpt över 25 000 människor och levererat mer än 90 ton förnödenheter.

IAS fortsätter att stödja VM:arnas katastrofinsatser i Turkiet för att göra det möjligt för Scientology Volontärer att hjälpa många tusentals andra.

VM-teamet behöver fler utbildade personalmedlemmar. Erfarna VM:ar i Europa som vill visa att ”Det går att göra något åt det” och gå med i katastrofinsatsinsatserna i Turkiet ska kontakta VM Unit International på:

E-post: disasterresponse@volunteerministers.org

Telefon: (+1) 323 960 19 49


Medlemmar ger hjälp i global skala med sitt stöd till IAS. Höj din status idag!

×