SCIENTOLOGYS VM-AR RYCKER UT EFTER FÖRÖDANDE JORDSKRED I COLOMBIA

  • Översvämningar och jordskred kraschade igenom 17 stadsdelar i den colombianska staden Mocoa.
  • Motorvägar, broar och hem förstördes av jordskreden.
  • Flera veckors regn föll på bara några timmar.
  • Ett VM-team där medlemmar av CINAT – Colombias specialister på första hjälpen och akutvård – finns också vid katastrofplatsen.
Frivilligpastorernas nödhjälpsinsatser är endast möjliga tack vare ditt stöd till IAS. Det är ett av de väsentliga programmen som finansieras genom IAS-anslag.

Allvarliga regnskurar under natten utlöste översvämningar och jordskred i staden Mocoa, vilket jämnade hela områden och krävde mer än 250 människoliv.

Staden Mocoa är belägen i ett bäcken vid Andernas utlöpare i sydvästra Colombia, och utsätts ofta för jordskred på grund av den bergiga terrängen och stora nederbörden. Men inget kunde ha förberett invånarna för vad som hände när flera veckors regn föll på bara fem timmar. Det plötsliga skyfallet fick tre floder som omger staden att svämma över och fick ett hav av gyttja och bråte att svepa över Mocoa.

På grund av situationens allvar förklarade Colombias president undantagstillstånd. Inom 24 timmar anlände räddningspersonal, soldater och poliser till katastrofområdet. Då hundratals Mocoabor fortfarande saknas koncentrerar sök- och räddningsteam sina inledande insatser på att hjälpa de mest nödställda och på att söka efter överlevande bland gyttjan och spillrorna.

Katastrofteamen inrättade flera fältsjukhus runtom i staden för att ge akutvård, men dessa fylldes snabbt av skadade människor i behov av hjälp. På grund av det stora antalet allvarligt skadade finns det fortfarande ett stort behov av ytterligare medicinska insatser.

IAS beviljade ett nödanslag för att skicka ett stort VM-katastrofhjälpsteam till Mocoa och hjälpa dem som drabbats av katastrofen. Det finns nu VM-ar och medlemmar av CINAT – Colombias specialister på första hjälpen och akutvård – vid katastrofplatsen, där de ger välbehövlig hjälp – och fler är på väg.

IAS-anslag finansierar VM-teamets flygresa till Mocoa. Det täcker också den behövliga nödutrustningen och grundkostnaderna för teamets verksamhet medan de är där.

VM-arna gör vadhelst som behövs för att hjälpa till. På begäran av colombianska myndigheter organiserar ett team på 30 VM-ar stora mängder osorterade och olevererade kläder, förnödenheter och första hjälpen-material som donerats av det colombianska folket. VM-arna ordnar logistiken för att säkerställa att dessa donationer snabbt kommer fram till de nödställda.

Frivilligpastorernas nödhjälpsinsatser är endast möjliga tack vare ditt stöd till IAS. Det är ett av de väsentliga programmen som finansieras genom IAS-anslag.

×